Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[DATATECH BEEGINNER] Chuyên viên Phân tích và đảm bảo chất lượng - Khối Dữ Liệu

Hội sở

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences No Experience
Salary Negotiable
Industry IT - Software, Banking, Accounting and Finance Division
Deadline to Apply 31/12/2022
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Job Description

Thực hiện phân tích làm rõ các yêu cầu liên quan đến Logic của hệ thống nguồn, cung cấp, phát triển các yêu cầu liên quan đến dữ liệu đáp ứng yêu cầu của người dùng

Hoàn thiện, điều chỉnh quy trình phát triển sản phẩm phần mềm phù hợp với yêu cầu của dự án.

Hoàn thiện những tài liệu, biểu mẫu, hướng dẫn để đảm bảo chất lượng của sản phẩm cho các đơn vị

Kiểm tra, audit việc thực thi quy trình của các bộ phận trong đội dự án.

Đôn đốc, theo dõi, nhắc nhở đội dự án tuân thủ theo quy trình, kế hoạch làm việc. Thực hiện báo cáo tiến độ cho cấp trên và khách hàng

 

Job Requirement

- Là sinh viên năm cuối hoặc ra trường dưới 01 năm; VÀ/HOẶC có kinh nghiệm liên quan dưới 01 năm

- Tự tin với nhiệt huyết và niềm đam mêm công nghệ/dữ liệu của bản thân

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

  • Tốt
  • Khá
  • Trung bình
  • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.