Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[DATATECH BEEGINNER] Kỹ sư Phát triển ứng dụng doanh nghiệp - Khối CNTT

Hội sở

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences No Experience
Salary Negotiable
Industry IT - Software, IT - Hardware / Network
Deadline to Apply 15/12/2022
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Lập trình các phần mềm ứng dụng doanh nghiệp bao gồm và không hạn chế:

 • Quy trình nghiệp vụ (BPM - Business Process Management)
 • Quản lý Hồ sơ tín dụng, chính sách sản phẩm, chấm điểm tín dụng
 • Quản lý tài sản đảm bảo
 • Quản lý quan hệ khách hàng (CRM - Customer Ralationship Management)
 • Quản trị nội dung (ECM) và số hóa (OCR)
 • Quản lý tự động hóa (RPA - Robotic Process Automation)
 • Quản lý đăng ký dịch vụ tại quầy
 • Website
 • Hệ thống văn bản nội bộ
 • Hệ thống quản lý định danh tập trung (IAM-Identity and Access Management)
 • Các hệ thống ứng dụng doanh nghiệp khác

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học khối ngành: Công nghệ thông tin, Toán tin, Điện tử Viễn thông, Kế Toán, Tài chính Ngân hàng ...
 • Có hiểu biết và/hoặc kinh nghiệm lập trình Java hoặc .Net Core hoặc React Native.
 • Có hiểu biết và/hoặc kinh nghiệm lập trình SQL hoặc PL/SQL.
 • Có hiểu biết và/hoặc kinh nghiệm về kiến trúc FrontEnd - BackEnd.
 • Có hiểu biết và/hoặc kinh nghiệm lập trình React JS/Angular.
 • Có hiểu biết và/hoặc kinh nghiệm lập trình Microservice.
 • Có hiểu biết và/hoặc kinh nghiệm về Kavka hoặc tương tự.
 • Có hiểu biết và/hoặc kinh nghiệm về Redis hoặc tương tự.
 • -Có hiểu biết và/hoặc kinh nghiệm xử lý hệ thống hiệu suất cao.
 • Có hiểu biết và/hoặc kinh nghiệm xử lý về lập trình an toàn.
 • Có hiểu biết và/hoặc kinh nghiệm về thiết kế UI/UX.

Follow LinkedIn Page cùng MB để cập nhật thông tin tuyển dụng, hướng dẫn quy trình tuyển dụng và tip phát triển sự nghiệp thành công tại: https://www.linkedin.com/company/mbbank 

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.