Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[Fresher] Chuyên viên Kinh doanh Số - Khối Ngân hàng Số

Hội sở

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences No Experience
Salary Negotiable
Industry Retail / Wholesale, Sales / Business Development, Banking, Marketing, Online Marketing, Consulting
Deadline to Apply 31/05/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Triển khai kinh doanh trên kênh số và xây dựng hành trình khách hàng
 • Xây dựng các chương trình, chính sách hợp tác, thúc đẩy kinh doanh với đối tác và lực lượng bán
 • Quản trị dữ liệu và xây dựng báo cáo để hiểu và điều chỉnh mức độ tương tác với khách hàng

Job Requirement

 • Là sinh viên chuẩn bị ra trường hoặc ra trường dưới 1 năm
 • Có kết quả học tập loại Giỏi trở lên (GPA từ 3.2/4.0 hoặc 8.5/10), có thành tích hoạt động Đoàn thể tốt là 1 lợi thế
 • Tiếng Anh tốt – IELTS 6.0 trở lên hoặc tương đương
 • Ưu tiên đạt giải trong các kỳ thi lớn hoặc có các chứng chỉ quốc tế liên quan đến Phân tích tài chính, Quản trị rủi ro, Công nghệ thông tin (CFA, FRM, ACCA, ... )

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.