Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[KV Hồ Chí Minh] Chuyên viên/ CVCC Quản lý nợ xấu - Khối Quản trị rủi ro

Hội sở

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 Years
Salary Competitive
Industry Law / Legal Services, Banking
Deadline to Apply 30/09/2023
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Thực hiện công việc quản lý danh mục nợ xấu, nợ có vấn đề và  hướng dẫn công tác thu hồi nợ toàn hệ thống trong mảng chức năng được giao đảm bảo đúng quy trình, quy định của MB nhằm thực hiện thành công mục tiêu chung của đơn vị.

- Quản lý danh mục nợ xấu, nợ có vấn đề, giám sát công tác thu hồi nợ (bao gồm Chi nhánh, Công ty MBAMC và đơn vị thu hồi nợ được MB lựa chọn) thuộc phạm vi được phân công

- Triển khai vận hành các công cụ quản lý, thu hồi nợ xấu

- Thực hiện thẩm định, trình phê duyệt các phương án xử lý, thu hồi nợ theo đề xuất của Chi nhánh/Đơn vị thu hồi nợ được MB lựa chọn 

- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của NHNN và/hoặc yêu cầu quản trị của MB về kết quả thu hồi nợ xấu, đề xuất kế hoạch, phương án hành động thích hợp 

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kinh tế/Tài chính/Ngân hàng

- Khuyến khích có các chứng chỉ FRM; CFA

- TOEIC 450 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương

- Hiểu biết về nghiệp vụ tín dụng và thu hồi nợ, Hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động Ngân hàng

- Tối thiểu 1 năm trong công tác tín dụng/quản trị rủi ro

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.