Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp ALM

Hội sở

Work Location Ha Noi
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Experiences 2 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Banking, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
Deadline to Apply 10/06/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Triển khai dự án ALM
2. Thực hiện tổng hợp báo cáo ALCO
3. Phân tích dự báo xu hướng bảng cân đối kế toán và tác động đến thu nhập chi phí của Ngân hàng; các mô hình dự báo dòng tiền
4. Tham mưu đề xuất các cơ chế chinh sách tối ưu NII

Job Requirement

1. Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Kiểm toán, Kế toán, Quản trị Kinh doanh
+ Tối thiểu 03 năm lĩnh vực tài sản nợ tài sản có, nguồn vốn, kinh doanh tiền tệ
+ Chứng chỉ nghề như: CFA, ACCA, FRM
+ Trình độ tiếng Anh: Toeic hoặc chứng chỉ tương đương: >700 điểm
+ Tin học: Sử dụng thành thạo Word, Excel, Power point, có thể sử dụng công cụ như SQL, VBA…
2. Ưu tiên kinh nghiệm: 
+ Có kinh nghiệm công tác mảng ALM từ 3 năm trở lên tại các Ngân hàng Thương mại Cổ phần
+ Có kiến thức về xây dựng các mô hình tài chính.
+ Kinh nghiệm triển khai dự án ALM tại 1 số Ngân hàng

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.