Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên gia/CV Cao cấp/CV Chính sách chế độ – Phòng Chính sách chế độ - Khối Tài chính kế toán

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax, Banking, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
Deadline to Apply 11/02/2023
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Job Description

1.Thực hiện rà soát, xây dựng/cập nhật hệ thống văn bản quy đinh/ quy trình/ hướng dẫn các nghiệp vụ liên quan đến chính sách, chế độ TCKT của ngân hàng.

2.Thực hiện tư vấn các nghiệp vụ về chính sách, chế độ TCKT của ngân hàng/các CTTV (chứng khoán, bảo hiểm, quản lý quỹ, …)

3.Đầu mối giải trình các vấn đề về chính sách, chế độ TCKT cho các đoàn thanh kiểm tra, kiểm toán; làm việc với các Cơ quan quản lý liên quan đến lĩnh vực chính sách, chế độ TCKT

4. Giám sát quá trình thiết kế, xây dựng/sửa đổi/bổ sung hệ thống tài khoản kế toán, các chương trình /sản phẩm/dịch vụ, phân hệ hạch toán kế toán trên hệ thống phần mềm kế toán.

Job Requirement

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng loại Khá trở lên. Hiểu biết sâu, rộng các nghiệp vụ ngân hàng; các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ TCKT.

Ưu tiên chứng chỉ ACCA; CPA; CPIA….

- Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng tốt tiếng Anh (giao tiếp và đọc hiểu tài liệu).

- Tin học: Sử dụng thành thạo Word, Excel, Power point, có thể sử dụng công cụ như SQL, VBA…

- Ưu tiên kinh nghiệm:

+ Kinh nghiệm cán bộ quản lý/CVCC/chuyên gia Chính sách chế độ TCKT tại các Ngân hàng, tại các công ty kiểm toán (ưu tiên các công ty Big4).

+ Tham gia các dự án chuyển đổi hệ thống phần mềm kế toán, chuyển đổi chuẩn mực KT VN sang chuẩn mực KTQT…

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

  • Tốt
  • Khá
  • Trung bình
  • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.