Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên gia/CV Cao cấp Kiến Trúc Công Nghệ (Solution Architect) - Văn Phòng Chuyển Đổi

Hội sở

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 5 - 7 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Software, Banking
Deadline to Apply 20/12/2023
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Description

Hoạch định chiến lược Khung kiến trúc doanh nghiệp (EA) – TOGAF tại MB với 4 lĩnh vực kiến trúc: Kiến trúc ứng dụng (AA), Kiến trúc nghiệp vụ (BA), Kiến trúc dữ liệu (DA), Kiến trúc công nghệ (TA).
Quản lý các chính sách, tiêu chuẩn về kiến trúc tổng thể tại MB.
Tham gia triển khai và đảm bảo tiêu chuẩn kiến trúc được áp dụng vào các dự án/yêu cầu phát triển.
Đánh giá và cho ý kiến về các thay đổi kiến trúc trong các dự án, công việc có liên quan đến thay đổi kiến trúc.
Rà soát, đánh giá, xây dựng và chuẩn hoá các phương án cải tiến kiến trúc.
Nghiên cứu xu hướng chuyển đổi kinh doanh, xu hướng công nghệ và các giải pháp

Job Requirement

Tốt nghiệp Đại học/Cao học trở lên chuyên ngành khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm hoặc công nghệ thông tin.
Đã có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên: Làm việc trong/hoặc với ngân hàng hoặc/và các tổ chức tín dụng; Tư vấn, thiết kế và xây dựng giải pháp; Tham gia phát triển phần mềm hoặc triển khai các giải pháp phần mềm
Có kỹ năng:  Giao tiếp, đàm phán và thuyết phục

Tổ chức và quản lý thời gian, làm việc theo nhóm; Quản lý xung đột ;

Phân tích, xử lý tình huống và ra quyết định Quản trị rủi ro.

Trình độ ngoại ngữ: TOEIC 600 trở lên hoặc các chứng chỉ tương đương 

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

  • Tốt
  • Khá
  • Trung bình
  • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.