Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên gia Mô hình - Ban Chiến lược

Hội sở

Work Location Ha Noi
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 5 Years
Salary Competitive
Industry IT - Software, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 29/02/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Ban chỉ đạo dự án mô hình dữ liệu các nội dung liên quan:

- Xây dựng, kiểm định và ứng dụng các mô hình dữ liệu/ Scoring/ pre – Approve Digital Lending

- Quản lý và giám sát kết quả xây dựng và ứng dụng các mô hình về dữ liệu/ Scoring/ pre – Approve Digital Lending, đưa ra các đề xuất, khuyến nghị và giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng và ứng dụng mô hình trong thực tế.

- Tham gia tư vấn, góp ý đối với hoạt động xây dựng và triển khai các mô hình có liên quan.

- Cập nhật xu hướng và thông lệ trong việc triển khai và ứng dụng mô hình để đề xuất các giải pháp triển khai, ứng dụng có giá trị cho MB;

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành TC – NH/ kinh tế lượng/ toán kinh tế/ kinh tế thống kê/ khoa học dữ liệu

- Tối thiểu 05 năm trong lĩnh vực TC-NH, thuộc mảng xây dựng mô hình rủi ro tín dụng, xếp hạng tín dụng, phân tích & quản trị dữ liệu

- Ưu tiên có các chứng chỉ MBA/CFA/FRM

- Bắt buộc có khả năng đọc hiểu và giao tiếp tốt Tiếng Anh

- Có khả năng thực hiện các báo cáo chuyên ngành độc lập và làm việc với các đối tác.

- Có khả năng phân tích vấn đề và giải quyết sự vụ linh hoạt.

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.