Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên gia Mô hình Rủi ro

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 5 - 10 Years
Salary Negotiable
Industry Banking, Finance / Investment, IT - Software, Statistics
Deadline to Apply 31/10/2022
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Thiết lập xây dựng chính sách, quy định, quy trình liên quan đến hệ thống xếp hạng tín dụng; mô hình xếp hạng tín dụng, mô hình hành vi khách hàng, mô hình cảnh bảo sớm rủi ro; Ứng dụng kết quả của mô hình trong hoạt động kinh doanh, quản trị nội bộ
 • Thiết lập việc phân tích, rà soát kết quả dữ liệu, kết quả xây dựng mô hình, đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng mô hình, đánh giá tính tuân thủ của các mô hình theo thông lệ
 • Thiết lập việc đánh giá kết quả mô hình trong các hoạt động kinh doanh, quản trị. Triển khai ứng dụng kết quả mô hình thuộc phạm vi phân công để đưa ra các khuyến nghị hoàn thiện về dữ liệu, hệ thống, quy trình, quy định
 • Thiết lập việc kiểm định và rà soát kết quả kiểm định định kỳ các mô hình thuộc phạm vi phân công đưa ra các khuyến nghị hoàn thiện về dữ liệu, hệ thống/ mô hình
 • Tham gia tư vấn, tham gia ý kiến đối với hoạt động xây dựng, triển khai các mô hình liên quan đến tín dụng tại các đơn vị liên quan tại MBV

Job Requirement

 • Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc (02 năm giữ chức vụ quản lý) tại vị trí xây dựng mô hình rủi ro tín dụng, hệ thống xếp hạng tín dụng, phân tích, quản trị dữ liệu, triển khai Basel II tại các Ngân hàng/ Tổ chức tín dụng
 • Bằng cấp: Cử nhân chuyên ngành tài chính ngân hàng, kinh tế lượng, toán kinh tế, kinh tế thống kê, Khoa học dữ liệu
 • Chứng chỉ: Khuyến khích có MBA/ CFA/ FRM
 • Ngoại ngữ: Toeic 500 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.