Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên gia Phát triển sản phẩm tín dụng - Khối Khách hàng cá nhân

Hội sở

Work Location Ha Noi
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Experiences 5 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 11/12/2022
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Chủ trì nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm, dịch vụ; giải pháp; chương trình; quy trình cho vay đối với các sản phẩm phức tạp, quy mô lớn;
 • Chủ trì/thành viên chính của các dự án chuyển đổi của MB trong mảng chức năng được giao làm chuyên gia trong Khối;
 • Phối hợp với Khối Ngân hàng số để thiết kế và đưa các sản phẩm cho vay lên kênh số đối với các sản phẩm phức tạp, quy mô lớn;
 • Tổ chức và giám sát triển khai các chương trình Marketing các Sản phẩm tín dụng trên phạm vi toàn hàng/Vùng theo mảng công việc phụ trách;
 • Quản trị hiệu quả danh mục sản phẩm tín dụng; chất lượng SP tín dụng; chất lượng dịch vụ tín dụng, trải nghiệm KH đối với sản phẩm/quy trình phụ trách để cải tiến liên tục, đảm bảo tăng trưởng cao, an toàn và nâng cao năng lực đội ngũ kinh doanh;
 • Phối hợp với các đơn vị triển khai công tác đào tạo sản phẩm dịch vụ, hỗ trợ triển khai và thúc đẩy bán sản phẩm theo mảng SP phụ trách.
 • Trực tiếp đào tạo đội ngũ và đào tạo sản phẩm dịch vụ trên phạm vi toàn hàng/vùng theo line SPDV phụ trách
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp phù hợp với năng lực và phạm vi công việc.

Job Requirement

 • Cử nhân chuyên ngành Tài chính/ ngân hàng/Thương mại hoặc các chuyên ngành khác có liên quan;
 • Hiểu biết về hoạt động kinh doanh Tài chính/Tiền tệ/Ngân hàng; các sản phẩm KHCN; Tối thiểu 3 năm làm việc trong mảng phát triển sản phẩm hoặc 4 năm trong mảng phát triển kinh doanh, có tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương/vị trí chuyên viên cao cấp.

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.