Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên cao cấp Tư vấn pháp chế

Hội sở

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 Years
Salary Negotiable
Industry Law / Legal Services, Banking, Consulting
Deadline to Apply 30/04/2023
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

Kiểm soát và chịu trách nhiệm về hoạt động tư vấn pháp lý và tư vấn cá phương án kinh doanh mới/dự án kinh doanh lớn của MB trong phạm vi nhiệm vụ được phân công thông qua các quy định của MB nhằm giảm thiểu rủi ro trong quá trình thực hiện công việc của đơn vị.

- Kiểm soát hoạt động tư vấn, đánh giá pháp lý các giao dịch lớn, phương án và dự án kinh doanh lớn của Ngân hàng 

- Điều phối, kiểm soát và giám sát các hoạt động tư vấn pháp lý thuộc mảng tư vấn pháp luật được phân công

- Nhận diện, phân tích và đề xuất kịp thời các giải pháp nhằm tháo gỡ các vấn đề pháp lý hệ thống hoặc các vấn đề pháp luật có thể tác động đến hệ thống

- Giám sát chất lượng các công ty luật thuộc danh sách được MB lựa chọn

- Đào tạo và phổ biến pháp luật trong nội bộ Ban hoặc Ngân hàng theo phân công của lãnh đạo Ban pháp chế

- Trực tiếp kèm cặp, phát triển đội ngũ 

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Luật Kinh tế; Luật Dân sự; Luật Hình sự Đại học Luật Hà Nội, Khoa Luật Đại học Quốc gia hệ chính quy trở lên hoặc các trường đại học khác được đào tạo về Luật, tranh chấp kinh doanh Thương mại

- Ưu tiên chứng chỉ hành nghề luật sư

- TOEIC 500 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp chế của Công ty tài chính, Viện kiểm sát, Tòa án, Cơ quan Nhà nước về công tác pháp luật, Văn phòng luật sư và các ngân hàng khác.

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.