Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Chiến lược - Văn phòng Hội đồng Quản trị

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 3 - 7 Years
Salary Negotiable
Industry Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 02/07/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Thực hiện tổng hợp mục tiêu, kế hoạch chi tiết, KPI của các dự án, chuyển dịch chiến lược.
 • Thực hiện thu thập/ xử lý thông tin, dữ liệu từ các đơn vị phục vụ công tác phân tích, theo dõi, đánh giá kết quả triển khai chiến lược
 • Thu thập thông tin một số xu hướng mới/ thông lệ tiên tiến trên thị trường theo các mảng công việc được phụ trách
 • Thực hiện các công việc lưu trữ hồ sơ, quản lý Văn bản, tổng hợp báo cáo chung của Ban

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại Học trở lên,
 • Có khả năng đọc hiểu và giao tiếp tốt Tiếng Anh
 • Có kinh nghiệm Lập kế hoạch và quản trị tiến độ công việc
 • Ưu tiên ứng viên có khả năng xử lý dữ liệu tốt (Excel; SQL…), thành thạo Powerpoint; word; excel
 • Ưu tiên có kinh nghiệm và am hiểu hoạt động kinh doanh Ngân hàng.

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.