Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp Kiểm định Mô hình rủi ro - Khối Quản trị rủi ro (HO24.17)

Hội sở

Work Location Ha Noi (Cau Giay District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 Years
Salary Negotiable
Industry Banking
Deadline to Apply 11/08/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. Kiểm định mô hình theo phương pháp định tính (phương pháp luận xây dựng mô hình, sự phù hợp của mô hình khi sử dụng trong hoạt động tín dụng thực tế của ngân hàng….) và định lượng (kiểm định hiệu năng (performance) của mô hình)

2. Xác định nguyên nhân, đánh giá ảnh hưởng của các vấn đề của mô hình (nếu có) và đưa ra các khuyến nghị để khắc phục.

3. Đánh giá tính tuân thủ của mô hình đối với các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế như Basel II, IFRS9…

4. Thực hiện lại quá trình xây dựng mô hình (nếu cần) dựa trên tài liệu xây dựng mô hình nhằm đảm bảo tính đồng nhất giữa quá trình xây dựng mô hình và tài liệu mô tả, phát hiện lỗi nếu có.

5. Tần suất kiểm định định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

6. Bổ sung/Khuyến nghị về tiêu chuẩn kiểm định/xây dựng mô hình

Job Requirement

1. Tốt nghiệp Đại học các ngành về Khoa học Dữ Liệu, Toán, Thống kê, CNTT, Tài chính NH

2. Ưu tiên: FRM, CFA và các chứng chỉ chuyên môn liên quan đến Khoa học dữ liệu, Phân tích dữ liệu, Mô hình và Tài chính NH

3. Toeic 700 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.