Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp Quản lý pháp chế hệ thống - Khối Pháp chế và Tuân thủ (HO24.9)

Hội sở

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 10 Years
Salary Negotiable
Industry Legal Division, Law / Legal Services
Deadline to Apply 30/07/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Kiểm soát pháp lý các quy định, quy trình, hướng dẫn, sản phẩm, dịch vụ của MB

- Rà soát, hệ thống hóa văn bản nội bộ và mẫu biểu hợp đồng

- Đánh giá tác động và triển khai văn bản pháp luật

- Xây dựng, giám sát bộ nghĩa vụ tuân thủ pháp luật của Ngân hàng.

- Triển khai và giám sát khung tuân thủ pháp luật của Ngân hàng.

Job Requirement

- Cử nhân chuyên ngành Luật học, Luật kinh tế, Luật dân sự hoặc tương đương

- Ưu tiên ứng viên có Chứng chỉ hành nghề luật sư

- Tối thiểu 03 năm trong lĩnh vực pháp chế của Công ty tài chính, Viện kiểm sát, Tòa án, Cơ quan Nhà nước về công tác pháp luật, Văn phòng luật sư và các ngân hàng khác.

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.