Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên/Chuyên viên Cao cấp Xử lý tranh chấp - Khối Pháp chế và Tuân thủ (HO24.8)

Hội sở

Work Location Ha Noi (Cau Giay District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 10 Years
Salary Negotiable
Industry Legal Division, Law / Legal Services
Deadline to Apply 09/08/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Thực hiện tư vấn pháp lý giải quyết tranh chấp, xử lý nợ, xử lý thông tin bất lợi, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại MB.

- Thực hiện giải quyết tố tụng dân sự, hình sự, hành chính, lao động và tố tụng khác.

- Thực hiện hoạt động cung cấp thông tin của khách hàng/đối tác ra ngoài MB cho các Cơ quan pháp luật hoặc cung cấp cho bên thứ ba.

- Thực hiện đại diện cho MB theo ủy quyền của Ban lãnh đạo trong xử lý và giải quyết tranh chấp phát sinh từ các giao dịch của MB với Khách hàng, bên thứ ba.

- Thực hiện tư vấn giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động của các công ty thành viên

- Thực hiện xây dựng tài liệu tổng kết, rút kinh nghiệm các vấn đề pháp lý từ hoạt động xử lý tranh chấp

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Luật Kinh tế; Luật Dân sự; Luật Hình sự Đại học Luật Hà Nội, Khoa Luật Đại học Quốc gia hệ chính quy trở lên hoặc các trường đại học khác được đào tạo về Luật, tranh chấp kinh doanh Thương mại

- Ưu tiên Chứng chỉ hành nghề luật sư

- TOEIC 450 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.