Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên/CVCC Công nghệ mô hình (AI/ML Ops) - Khối Dữ liệu (HO24.34)

Hội sở

Work Location Ha Noi (Cau Giay District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Software, Banking
Deadline to Apply 27/07/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. Thực hiện công tác xây dựng, vận hành các mô hình trên Data Platform, đảm bảo nền tảng cho các mô hình phân tích dữ liệu kinh doanh

2. Thực hiện cung cấp công cụ cho việc xây dựng mô hình để đưa vào ứng dụng thực tế

3. Thực hiện thu thập và cung cấp thông tin đầu vào phục vụ xây dựng các hệ thống data mart phục vụ kiểm định và theo dõi kết quả ứng dụng mô hình phân tích kinh doanh

4. Thực hiện thu thập và cung cấp thông tin phục vụ xây dựng kho lưu trữ dữ liệu đặc điểm làm nguồn đầu vào cho các mô hình phân tích dữ liệu kinh doanh

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành khoa học dữ liệu, khoa học máy tính, thống kê, Toán tin, công nghệ thông tin... hoặc các chuyên ngành liên quan

- Ưu tiên có 01 năm kinh nghiệm làm việc tại các lĩnh vực triển khai các sản phầm AI/ML; triển khai, vận hành, bảo trì hạ tầng BigData; Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng

- Ưu tiên có chứng chỉ hoặc có kinh nghiệm sử dụng thành thạo công cụ lập trình và truy vấn dữ liệu: Python, R, SQL, …

- Ưu tiên Sử dụng thành thạo các công cụ như Hadoop, Spark, Airflow, Kafka và các nền tảng opensource Kubeflow, MLFlow để xây dựng luồng xử lý dữ liệu (data pipeline) phục vụ vận hành mô hình ML;

- Ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng công cụ Containerization (như Docker), Software Orchestration (như Kubernetes); có kinh nghiệm sử dụng CI/CD tool như Jenkins, Gitlab

- Toeic 450 hoặc chứng chỉ tương đương

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.