Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên/CVCC Quản trị Rủi ro thị trường - Khối Quản trị rủi ro

Hội sở

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 Years
Salary Competitive
Industry Accounting / Auditing / Tax, Banking, Consulting
Deadline to Apply 30/11/2023
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Xây dựng các chính sách, quy định quản trị rủi ro thị trường/thanh khoản/lãi suất TSNH

2. Xây dựng các hạn mức/giới hạn an toàn, thẩm quyền phê duyệt các cấp thuộc phạm vi rủi ro được phân công

3. Xây dựng các tiêu chuẩn quản trị rủi ro, các kịch bản phân tích rủi ro, stresstesting

4. Kiểm soát hoạt động đánh giá các rủi ro phát sinh thuộc phạm vi được phân công đối với các sản phẩm, quy trình kinh doanh mới

5. Trực tiếp kèm cặp, phát triển đội ngũ 

6. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp phù hợp với năng lực và phạm vi công việc.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành  tài chính ngân hàng, toán kinh tế, kinh tế lượng, quản trị rủi ro

- TOEIC 500 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương

- Tối thiểu 02 năm lĩnh vực tài chính/ngân hàng và Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị rủi ro, kiểm toán, kiểm soát nội bộ tại các ngân hàng, công ty tư vấn có uy tín trên thị trường

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.