Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên/CVCC Tái cấu trúc nợ - Khối Quản trị rủi ro

Hội sở

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 Years
Salary Negotiable
Industry Law / Legal Services, Banking
Deadline to Apply 30/09/2023
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

Thực hiện công việc xây dựng và triển khai các phương án tái cấu trúc nợ  (Bao gồm Khoản nợ CIB,  Mid- Corp và danh mục nợ xấu được chỉ định) trong mảng chức năng được giao đảm bảo đúng quy trình, quy định của MB nhằm thực hiện thành công mục tiêu chung của đơn vị.

- Thẩm định, trình phê duyệt các phương án tái cấu trúc nợ (Bao gồm Mid- Corp và các khoản nợ theo phân công của BLĐ ngân hàng).

- Triển khai và giám sát các phương án tái cấu trúc nợ đã được phê duyệt  

- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của NHNN và/hoặc yêu cầu quản trị của MB về kết quả thu hồi nợ xấu, đề xuất kế hoạch, phương án hành động thích hợp 

- Tham gia với vai trò thư ký Hội đồng xử lý rủi ro liên quan đến phương án tái cấu trúc

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kinh tế/Tài chính/Ngân hàng

- TOEIC 450 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kinh nghiệm tương đương

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.