Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Đầu tư kinh doanh - Khối Đầu tư

Hội sở

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/03/2023
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Quản lý trực tiếp các khoản đầu tư được phân giao, phối hợp chặt chẽ với người đại diện vốn đầu tư tại doanh nghiệp, hỗ trợ thực hiện tờ trình/ báo cáo/ công văn cho ý kiến ...
 • Thực hiện thu cổ tức (nếu có) đối với khoản đầu tư được phân giao, đề xuất các cơ hội sinh lời ngắn hạn.
 • Làm việc với các đối tác để thoái vốn các khoản đầu tư không hiệu quả theo kế hoạch.
 • Đánh giá các cơ hội đầu tư mới, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Đánh giá rủi ro khoản đầu tư định kỳ và đột xuất khi phát sinh yếu tố có thể gây rủi ro cho khoản đầu tư.
 • Tập hợp thông tin và báo cáo tham mưu cho HĐQT đối với các đề xuất đầu tư góp vốn mua cổ phần, trái phiếu ...
 • Thực hiện phương án xử lý nợ đối với TSBĐ là phần vốn góp tại các doanh nghiệp.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế Đầu tư, Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng ...
 • TOEIC 450 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương.
 • Ưu tiên ứng viên có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý hoạt động đầu tư.
 • Chứng chỉ nghề: CFA, FRM

Follow LinkedIn Page để cập nhật thông tin, hướng dẫn quy trình tuyển dụng và lời khuyên phát triển sự nghiệp thành công cùng MB tại: https://www.linkedin.com/company/mbbank 

 

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.