Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Giải pháp nền tảng - Khối Công nghệ thông tin (HO24.47)

Hội sở

Work Location Ha Noi (Cau Giay District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Software, Banking
Deadline to Apply 08/08/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Nghiên cứu công nghệ mới áp dụng vào hệ thống hiện tại nhằm đảm bảo tính sẵn sàng của dịch vụ CNTT, tối ưu thiết kế và các tham số cấu hình hệ thống
- Kiểm soát và đánh giá rủi ro của các tác động vào hệ thống, đánh giá áp dụng tác động tự động
- Theo dõi và cập nhật tài liệu kiến trúc luồng ứng dụng
- Đầu mối xây dựng kịch bản ứng phó với các sự cố hệ thống mức cao trở lên
- Đầu mối phân tích và phối hợp các đơn vị phân tích, xây dựng các giải pháp xử lý sự cố mức cao của ứng dụng trở lên

 

Job Requirement

- Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học trong nước hoặc nước ngoài
- Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Toán tin, Điện tử Viễn thông…
- Chấp nhận ứng viên sắp hoặc mới tốt nghiệp với điều kiện bắt buộc: tốt nghiệp loại Khá trở lên các trường Đại học đã nêu trên
'- Có kiến thức về hệ điều hành và kiến trúc hệ thống
- Có kiến thức cài đặt/cấu hình/quản trị/tối ưu Ứng dụng/CSDL
- Có các chứng chỉ quản trị là lợi thế: các ứng dụng nền tảng (IBM Websphere, Oracle Weblogic, Jboss, Kafka, Redis…), các CSDL (Oracle, MSSQL, MongoDB, PostgreSQL, MySQL…), các nền tảng cloud (AWS, Azure, GCP...)
- Có khả năng nghiên cứu và cài đặt thử nghiệm các công nghệ mới

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.