Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Hỗ trợ tích hợp và đối tác - Khối Ngân hàng số

Hội sở

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 Years
Salary Competitive
Industry IT - Software, Banking
Deadline to Apply 29/02/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Thực hiện nghiệm thu sản phẩm, tham gia triển khai các dự án tích hợp dịch vụ thuộc phạm vi phụ trách với đối tác, hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trên môi trường Production cũng như theo dõi đảm bảo chất lượng dịch vụ tích hợp do MB cung cấp.

1. Thực hiện kiểm thử dịch vụ với vai trò là người dùng cuối (end-user) theo kế hoạch triển khai các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng, bao gồm:
- Lập kế hoạch kiểm thử
- Thực hiện kiểm thử theo kịch bản
- Phân tích, đánh giá, lập báo cáo kết quả kiểm thử
- Nhận bàn giao sản phẩm, dịch vụ để triển khai tích hợp sau khi quá trình phát triển đáp ứng được yêu cầu. 

2. Tham gia triển khai tích hợp các dự án, sản phẩm dịch vụ mới của Ngân hàng bao gồm :
- Hỗ trợ quá trình chào bán sản phẩm dịch vụ, hướng dẫn đối tác kết nối dịch vụ theo chức năng nhiệm vụ, dịch vụ phụ trách.
- Lập kế hoạch tích hợp và kế hoạch nghiệm thu với đối tác.
- Hỗ trợ đối tác trong qua trình đối tác tích hợp dịch vụ với Ngân hàng theo SLA được quy định.
- Phối hợp với đối tác Golive sản phẩm dịch vụ kết nối và thực hiện kiểm thử dịch vụ sau golive theo quy định của Ngân hàng.

3. Thực hiện công tác quản lý chất lượng dịch vụ bao gồm:
- Giám sát, theo dõi việc tuân thủ cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) bao gồm SLA nội bộ và các SLA đã ký với đối tác.
- Lập báo cáo chất lượng dịch vụ định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của phụ trách
- Tham gia xây dựng, cập nhật các yêu cầu về hệ thống báo cáo quản trị phục vụ cho công tác vận hành dịch vụ.

4. Phối hợp với các bên liên quan xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ Ngân  hàng cung cấp, bao gồm :
- Xử lý các yêu cầu hỗ trợ từ đối tác, các đơn vị nội bộ hệ thống MB.
- Đầu mối phối hợp các bên liên quan nhận, xử lý các lỗi/sự cố liên quan đến dịch vụ theo đúng SLA đã cam kết với đối tác.

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông/Kinh tế/Tài chính Ngân hàng hoặc tương đương

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tham gia các dự án Tài chính - Ngân hàng với vai trò Dev, DevOps, Tester. Hiểu về tích hợp dịch vụ ( Webservice, Socket, MQ, JMS,…), kiến trúc SOA, Microservices, làm việc trên nền tảng container platform là một lợi thế;

- Ưu tiên có chứng chỉ PSPO I trở lên

- Toeic 500 hoặc chứng chỉ tương đương

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.