Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp tập sự - Khu vực Hà Nội

Work Location Ha Noi
Job Level Entry Level
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences No Experience
Salary Negotiable
Industry Entry Level / Internship, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 17/07/2022
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Job Benefit

 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Sport Club

Job Description

1. Tìm kiếm, phát triển khách hàng doanh nghiệp mới

- Tìm kiếm phát triển Khách hàng doanh nghiệp mới thông qua tất cả các hoạt
động thu hút khách hàng (nắm bắt các kỹ năng cơ bản như telesales, chốt deal)

- Thực hiện cung cấp sản phẩm dịch vụ cơ bản SME phù hợp với nhu cầu khách
hàng

2. Khai thác sâu từ danh sách khách hàng Inactive/Domant được phân giao.

- Thực hiện cung cấp sản phẩm dịch vụ cơ bản SME phù hợp với nhu cầu khách hàng (Số khách hàng mới tăng thêm, Số lượng cuộc gọi/hẹn gặp thành công, Tăng tỷ lệ khách hàng active/Tổng số khách hàng hiện hữu được phân giao, Gia tăng sản phẩm dịch vụ Khách hàng sử dụng)

3. Thực hiện các công tác báo cáo khách hàng hàng ngày/tháng theo phân công của Ban lãnh đạo đơn vị

 

Job Requirement

 • Sinh viên năm cuối hoặc Cử nhân chuyên ngành Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng

Follow LinkedIn Page để cập nhật thông tin, hướng dẫn quy trình tuyển dụng và lời khuyên phát triển sự nghiệp thành công cùng MB tại: https://www.linkedin.com/company/mbbank 

 

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.