Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Kiến trúc ứng dụng - Khối CNTT

Hội sở

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Software, Banking
Deadline to Apply 18/07/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Description

- Chịu trách nhiệm thiết kế kiến trúc giải pháp và tham gia vào quá trình phát triển các hệ thống CNTT
- Tham gia triển khai và đảm bảo tiêu chuẩn kiến trúc được áp dụng vào các dự án/yêu cầu phát triển
-  Đánh giá và cho ý kiến về các thay đổi kiến trúc trong các dự án, công việc có liên quan đến thay đổi kiến trúc.
-  Tham mưu, đánh giá, xây dựng và chuẩn hoá các phương án cải tiến, tối ưu kiến trúc.
- Nghiên cứu xu hướng công nghệ mới và đánh giá tiền khả thi/hiệu quả khi triển khai tại MB
- Hỗ trợ Công ty thành viên (CTTV) trong việc đánh giá và xây dựng kiến trúc khi có yêu cầu, đánh giá mức độ trưởng thành kiến trúc của CTTV
- Xây dựng, Tư vấn các Quy trình về CNTT (liên quan tới Kiến trúc).
- Tham gia xử lý rủi ro, sự cố công nghệ

Job Requirement

- Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học trong nước hoặc nước ngoài
- Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Toán tin, Điện tử Viễn thông…

-  Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên: Làm việc trong/hoặc với ngân hàng hoặc/và các tổ chức tín dụng; Tư vấn, thiết kế và xây dựng Kiến trúc giải pháp; Tham gia phát triển phần mềm hoặc triển khai các giải pháp phần mềm
- Ưu tiên UV có kinh nghiệm triển khai các giải pháp lớn end to end như: Mobile Banking, Internet Banking, Core banking, Core Card, Core Ví, Payment, BPM, ESB, MicroServices, CRM, Big Data, Risk, Treasury,...
- Có kinh nghiệm, kiến thức về các mảng liên quan tại Ngân hàng, Tổ chức Tài chính về CNTT là một lợi thế
- Có chứng chỉ Thiết kế Kiến trúc tổng thể - TOGAF, Kiến trúc Cloud là một lợi thế

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

  • Tốt
  • Khá
  • Trung bình
  • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.