Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên MIS - Phòng Hệ thống thông tin quản lý tài chính - Khối Tài chính kế toán

Hội sở

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax, Banking, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
Deadline to Apply 05/10/2023
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Description

- Tiếp nhận yêu cầu và triển khai các hệ thống dữ liệu Tài chính chuyên biệt của Khối Tài chính Kế toán như FTP, ALM,  IFRS, NIM, TOI, MPA…
- Tiếp nhận yêu cầu và triển khai đo lường kết quả năng suất lao động định kỳ của CBNV MB làm căn cứ chi trả thu nhập cho người lao động
- Khai thác & Phân tích chuyên sâu dữ liệu trên các hệ thống dữ liệu Tài chính, cung cấp báo cáo cho Ban lãnh đạo Ngân hàng và Ban lãnh đạo Khối Tài chính Kế toán
- Các nội dung khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Khối TCKT

 

Job Requirement

+ Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý (ưu tiên), Tài chính - Ngân hàng
+ Trình độ tiếng Anh: Toeic 500 điểm trở lên hoặc tương đương
+ Tin học: Thành thạo sử dụng ngôn ngữ SQL và các công cụ tin học văn phòng
+ Đang làm việc/đã từng làm việc tại các vị trí có liên quan đến xử lý dữ liệu
+ Có niềm yêu thích đối với dữ liệu & hoạt động phân tích tài chính
 

 

 

Job tags: MIS SQL ALM FTP

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

  • Tốt
  • Khá
  • Trung bình
  • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.