Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Phân tích ngành - Khối Thẩm định

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/07/2022
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Giám sát và thực hiện công việc theo mảng chức năng được phân công

 • Xây dựng/ Quản lý/ Xử lý kho dữ liệu ngành tập trung tại Khối Thẩm định, bao gồm các nhiệm vụ chính: lưu trữ - cập nhật - quản lý sử dụng, đảm bảo dữ liệu ngành được quản lý theo quy định, đáp ứng mục tiêu sử dụng của đơn vị
 • Biên soạn báo cáo am hiểu và báo cáo cập nhật theo từng ngành/ lĩnh vực được phân giao, đảm bảo báo cáo chuyên môn liên quan đến từng ngành/ lĩnh vực đáp ứng các tiêu chí: có hàm lượng chuyên môn cao, mang tính cập nhật, trình bày trực quan - logic; thực hiện phục vụ hiệu quả cho hoạt động thẩm định.
 • Hỗ trợ Chuyên gia ngành trong việc phát hiện và nhận diện các rủi ro liên quan đến ngành, đưa ra các đề xuất và giải pháp kịp thời cho Ban Lãnh đạo Khối và Bộ phận làm chuyên môn tại Khối Thẩm định
 • Liên tục cập nhật thông tin để nhận diện và có giải pháp kịp thời với các rủi ro, biến động của thị trường; phục vụ hoạt động chuyên môn của Khối Thẩm định

2. Phát triển đội ngũ, phát triển bản thân

 • Hoàn thành chương trình đào tạo và tự đào tạo theo chức danh
 • Nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng và cập nhật xu hướng

3. Nhiệm vụ và trách nhiệm khác

 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp phù hợp với năng lực và phạm vi công việc
 • Hỗ trợ nguồn lực hoàn thành nhiệm vụ chung của MB và thử thách tạo nguồn cán bộ
 • Tuân thủ các quy định, quy trình, quy chế liên quan đến công việc thực hiện và tự chịu trách nhiệm về các sai sót, rủi ro gây ra do cá nhân và/ hoặc tập thể thực hiện

Job Requirement

1. Kiến thức: Cử nhân chuyên ngành Kinh tế/ Tài chính/ Ngân hàng

2. Chứng chỉ: Thẩm định và phê duyệt tín dụng Omega (ưu tiên)

3. Ngoại ngữ: TOEIC 500 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương

4. Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm lĩnh vực Tài chính/ Ngân hàng

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.