Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Phát triển Merchant/ POS - Trung tâm Kinh doanh Số (Digital Banking)

Hội sở

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Sales / Business Development, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 30/09/2022
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Đầu mối triển khai hợp tác và liên kết với đối tác: Fintech, Thương mại điện tử, mạng xã hội, ứng dụng giải trí, … để triển khai cung cấp các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng số đến các đối tác.
 • Lập kế hoạch, quản lý, điều phối và giám sát hoạt động kinh doanh POS.
 • Nghiên cứu, xây dựng và triển khai các chương trình thúc đẩy kinh doanh liên quan đến mảng Merchant/ POS.
 • Đầu mối phối hợp với chi nhánh trong việc triển khai các hoạt động kinh doanh liên quan đến Merchant/ POS.
 • Định kỳ hoặc đột xuất thực hiện tổng hợp số liệu, báo cáo liên quan đến hoạt động phát triển, triển khai mảng Merchant/POS.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học khối ngành Kinh tế, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Thương mại ...
 • TOEIC 500 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương.
 • Ưu tiên các ứng viên có hiểu biết về các phương tiện thanh toán: QRCode, Thẻ, POS và các hình thức thanh toán điện tử …
 • Ưu tiên các ứng viên có khả năng đọc hiểu và thực hiện phân tích nghiệp vụ (BA).

Follow LinkedIn Page để cập nhật thông tin, hướng dẫn quy trình tuyển dụng và lời khuyên phát triển sự nghiệp thành công cùng MB tại: https://www.linkedin.com/company/mbbank 

 

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.