Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Phát triển nguồn lực - Khối Tổ chức Nhân sự (HO24.40)

Hội sở

Work Location Ha Noi (Cau Giay District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 Years
Salary Negotiable
Industry Human Resources, Banking
Deadline to Apply 11/08/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

Thực hiện, triển khai các hoạt động của Phòng Phát triển nguồn lực trong phạm vi được phân công đảm bảo hỗ trợ các đơn vị vận hành mô hình tổ chức tối ưu, sử dụng nhân sự hiệu quả, tăng năng suất lao động.

1. Tư vấn cho các đơn vị xây dựng, triển khai, vận hành Mô hình tổ chức, Quy chế hoạt động/JD/KPI

2. Triển khai, kiểm soát việc thực thi kế hoạch nhân sự, cơ cấu nguồn lực, các chỉ tiêu nhân sự hiệu quả tại các đơn vị được giao quản lý.

3. Thực hiện quy hoạch đội ngũ kế cận, chủ động xây dựng, quản lý, triển khai các chương trình phát triển nguồn lực theo đơn vị được phân công

4. Triển khai, thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác quản lý nhân sự, công tác bổ nhiệm luân chuyển tại các đơn vị được phân công….

5. Hướng dẫn, thực hiện công tác quản trị thành tích, thi đua khen thưởng, thực hiện đánh giá nguồn lực các đơn vị được giao phụ trách

Job Requirement

1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế/Quản trị nhân sự/Luật

2. Nắm vững quy trình nghiệp vụ nhân sự, Pháp luật lao động, tài chính - ngân hàng, Hệ thống thông tin nhân sự

3. Toeic 450 hoặc chứng chỉ tương đương

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.