Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Phát triển sản phẩm tín dụng Khách hàng cá nhân

Hội sở

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 Years
Salary Negotiable
Industry Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 01/10/2023
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Triển khai xây dựng các sản phẩm, dịch vụ; giải pháp; chương trình; quy trình cho vay đối với các sản phẩm tín dụng được phân giao.
 • Đầu mối phối hợp trực tiếp với Khối Ngân hàng số để thiết kế và đưa các sản phẩm cho vay lên kênh số đối với các sản phẩm /dịch vụ phụ trách.
 • Triển khai các chương trình Marketing các Sản phẩm tín dụng trên phạm vi toàn hàng/Vùng theo sản phẩm phụ trách.
 • Phối hợp với các đơn vị triển khai công tác đào tạo sản phẩm dịch vụ, hỗ trợ triển khai và thúc đẩy bán sản phẩm phụ trách.
 • Quản trị hiệu quả danh mục sản phẩm tín dụng; chất lượng SP tín dụng; chất lượng dịch vụ tín dụng, trải nghiệm KH đối với sản phẩm/quy trình phụ trách để cải tiến liên tục, đảm bảo tăng trưởng cao, an toàn và nâng cao năng lực đội ngũ kinh doanh.

Job Requirement

 • Cử nhân chuyên ngành kinh tế, tài chính, bảo hiểm, ngân hàng
 • Toeic 400 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương
 • Hiểu biết về hoạt động kinh doanh Tài chính/Tiền tệ/Ngân hàng; Hiểu biết và nắm vững các sản phẩm KHCN.
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm mảng phát triển sản phẩm, phát triển kinh doanh tại các lĩnh vực khác (Ngoài ngành Tài chính).

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.