Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Tín dụng - Khách hàng Cá nhân

Hội sở

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 7 Years
Salary Negotiable
Industry Banking
Deadline to Apply 18/04/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

Nghiên cứu thị trường, đối thủ, nhu cầu và trải nghiệm khách hàng (KH) đối với các sản phẩm dịch vụ (SPDV) phức tạp, quy mô lớn (Sản xuất Kinh doanh, Ô tô, Bất động Sản, Tín chấp…)

Xây dựng Sản phẩm, Dịch vụ đáp ứng nhu cầu Khách hàng, thị trường và đảm bảo mục tiêu kinh doanh theo line Sản phẩm phụ trách.

Tổ chức và phối hợp với các bên liên quan triển khai công tác đào tạo sản phẩm dịch vụ. Hỗ trợ Vùng, chi nhánh triển khai & thúc đẩy bán các sản phẩm dịch vụ được phân giao.

Kiểm soát, quản lý danh mục sản phẩm và chịu trách nhiệm về hiệu quả sản phẩm theo line SPDV phụ trách.

Xây dựng quy chuẩn chất lượng dịch vụ, trải nghiệm của khách hàng; tổ chức triển khai và giám sát thực hiện trên toàn hệ thống theo line SPDV phụ trách.

Job Requirement

Cử nhân chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng.

Hiểu biết về hoạt động kinh doanh Tài chính, Tiền tệ, Ngân hàng;

Am hiểu sản phẩm tín dụng, sản phẩm phân khúc KHCN.

Từ 5 năm kinh nghiệm ngành Tài chính - Ngân hàng, trong đó tối thiểu 2 năm làm việc trong lĩnh vực phát triển sản phẩm hoặc phát triển kinh doanh.

TOEIC 500 trở lên hoặc tương đương.

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.