Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Phòng chống rửa tiền và FATCA

Hội sở

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 Years
Salary Competitive
Industry Law / Legal Services, Banking
Deadline to Apply 31/10/2022
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Tham mưu xây dựng chính sách, quy định, quy trình phòng chống rửa tiền, tuân thủ cấm vận và FATCA của Ngân hàng.
- Đánh giá rủi ro, tư vấn cho các đơn vị và thực hiện công tác giám sát hoạt động ngân hàng trên phương diện phòng chống rửa tiền,  tuân thủ cấm vận và FATCA.
- Nghiên cứu và cập nhật thông lệ quốc tế/thị trường nhằm xây dựng các kịch bản để phát hiện rửa tiền, giao dịch đáng ngờ, vi phạm cấm vận
- Thực hiện các loại báo cáo định kỳ, đột xuất tới các cơ quan thẩm quyền và ban lãnh đạo ngân hàng trên phương diện phòng chống rửa tiền,  tuân thủ cấm vận và FATCA

Job Requirement

- Am hiểu các quy định pháp luật và thông lệ quốc tế có ảnh hưởng tới ngân hàng và lĩnh vực Phòng chống rửa tiền.
- Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành Luật/Kinh tế/Tài chính - ngân hàng
- Ngoại ngữ: TOIEC tối thiểu 700 (hoặc các chứng chỉ khác tương đương)
- Ưu tiên các ứng viên: đã có kinh nghiệm triển khai hoạt động phòng chống rửa tiền và FATCA tại các ngân hàng khác

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.