Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Phòng Đối soát và Thanh quyết toán - Trung tâm Dịch vụ Vận hành số và thẻ - Khối Vận hành

Hội sở

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Banking
Deadline to Apply 31/03/2023
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Thiết lập và phân tích các thông tin cơ sở dữ liệu để hỗ trợ TP/BGĐTT xây dựng, ban hành quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến hoạt động thanh toán và đối soát thẻ
 • Kiểm soát hoạt động đối soát dữ liệu thanh quyết toán cho các giao dịch của khách hàng, của đối tác qua kênh ngân hàng số hoặc kênh liên kết, các giao dịch thẻ với chủ thẻ, các tổ chức thanh toán thẻ, các Tổ chức thẻ quốc tế, các đối tác liên kết thẻ theo phân công từng thời kỳ
 • Kiểm soát tính toán phân bổ thu nhập, chi phí giữa MB và đối tác sau đối soát
 • Kiểm soát & thực hiện đối soát các tài khoản tiền mặt tại quỹ ATM và xử lý thừa thiếu quỹ ATM cho toàn hệ thống
 • Kiểm tra, đối chiếu thông tin và duyệt lịch trả góp cho các khách hàng trả góp thẻ, kiểm tra trích nợ thẻ của khách hàng
 • Kiểm soát hoạt động thanh toán và đối soát thẻ, số theo các tiêu chuẩn, cải tiến tăng năng suất và chất lượng, kiểm soát rủi ro/tổn thất

Job Requirement

 • Tốt nghiệp cử nhân trở lên, ưu tiên chuyên ngành kinh tế, ngân hàng,...
 • Toeic 500 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương
 • Có kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ thanh toán, tín dụng, thẻ, sản phẩm số. Hiểu biết về các hệ thống công nghệ sáng tạo, phần mềm
 • Am hiểu chính sách, pháp luật trong kinh doanh ngân hàng/am hiểu về hoạt động công nghệ
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm bank về nghiệp vụ Thanh toán, tín dụng, vận hành ngân hàng số

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.