Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên phòng Giám sát và Điều tra nội bộ

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax, Law / Legal Services, Banking
Deadline to Apply 30/09/2023
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Tập hợp thông tin phục vụ công tác tự đánh giá hệ thống Kiểm soát nội bộ để lập Báo cáo đánh giá theo yêu cầu của NHNN và HĐQT.
 • Thực hiện công tác tuân thủ nội bộ toàn hệ thống (Tổng hợp, phân tích, báo cáo định kỳ ... công tác tuân thủ trong phạm vi phân giao).
 • Thực hiện hoạt động giám sát (bao gồm giám sát phòng chống rửa tiền, giám sát gian lận nội bộ và giám sát tuân thủ thông qua các hệ thống phần mềm quản lý tại MB).
 • Thực hiện theo dõi, giám sát khắc phục sau thanh tra, kiểm tra nội bộ.Thực hiện hướng dẫn và hỗ trợ quản lý và báo cáo công tác Thanh tra NHNN, kiểm toán nhà nước và kiểm toán độc lập theo phân công (Chủ động hướng dẫn từ xa và hoặc trực tiếp kịp thời các chương trình thanh tra/ KTNN/ khác trong các giai đoạn trước/ trong/ sau kiểm tra).
 • Thực hiện điều tra gian lận nội bộ khi phát sinh và/hoặc theo vụ việc cấp Ban điều hành.
 • Thực hiện hướng dẫn, quản lý công tác khiếu nại, tố cáo trong hệ thống.
 • Trực tiếp xử lý thông tin khiếu nại, tố cáo gửi tới Ban điều hành và/hoặc theo phân giao của Tổng Giám đốc (không bao gồm các khiếu nại liên quan đến chất lượng sản phẩm dịch vụ).

Job Requirement

 • Cử nhân chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán …
 • TOEIC 450 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương- Kinh nghiệm về lĩnh vực tài chính kế toán, ngân hàng, kiểm toán.
 • Hiểu biết về pháp luật liên quan đến hoạt động tài chính, kế toán, ngân hàng.
 • Kiến thức về kinh tế, quản trị rủi ro.
 • Nhanh nhẹn, tư duy tốt, có khả năng giải quyết công việc độc lập.
 • Khả năng phân tích và tổng hợp vấn đề tốt.

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.