Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên - Phòng Kế toán nội bộ - Trung tâm kế toán - Khối Tài chính kế toán

Hội sở

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax, Banking, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
Deadline to Apply 15/10/2022
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Job Description

Thực hiện thẩm tra các báo giá, dự toán/quyết toán chi phí, tham gia lựa chọn nhà cung cấp, tham gia các hội đồng mua sắm khi có yêu cầu cũng như cho ý kiến về các điều khoản nội dung hợp đồng.

Thực hiện kiểm tra hồ sơ, thanh quyết toán, hạch toán ghi nhận các khoản chi tiêu mua sắm và thanh quyết toán các khoản tạm ứng chi tiêu hoạt động trong phạm vi công việc được giao.

Thực hiện rà soát và phối hợp với các đơn vị liên quan trong kiểm kê, quản lý tài sản theo quy định.

Thực hiện giám sát việc thực hiện hạn mức phán quyết chi tiêu và phối hợp với Phòng Tài chính giám sát giới hạn chi tiêu mua sắm của các cán bộ/đơn vị được giao.

Thực hiện hạch toán, quyết toán các nguồn ngân sách được cấp từ Bộ Quốc Phòng

 

Job Requirement

Cử nhân chuyên ngành Kiểm toán, Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng

TOEIC 450 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương

Kiến thức chung về quản trị tài chính, kế toán – ngân hàng; các chuẩn mực, chế độ báo cáo, pháp luật trong hoạt động ngân hàng

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

  • Tốt
  • Khá
  • Trung bình
  • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.