Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Quản lý máy chủ - Phòng Máy chủ và Trung tâm dữ liệu - Khối CNTT

Hội sở

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Software
Deadline to Apply 30/04/2023
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Description

- Trực tiếp tham gia phụ trách quản trị, vận hành hạ tầng phần cứng hệ thống máy chủ (Unix, Blade, Rack mount. Load balancer - Cân bằng tải, VDI - Back end...)
- Tham gia quản trị  phụ trách vận hành hệ thống lưu trữ cao cấp và trung cấp.
- Tham gia trực tiếp phụ trách quản trị, cấu hình hạ tầng OS (Hệ điều hành) Unix, Windows, Linux, Oracle SUN ...) và tương tác với hạ tầng ảo hóa (LPAR, Oracle VM ...)
-  Phụ trách nghiên cứu công nghệ đáp ứng các yêu cầu dịch vụ hạ tầng (on premise, hybrid cloud)
- Phụ trách tham gia các dự án của Ngân hàng cung cấp dịch vụ ra bên ngoài ( Khách hàng nội bộ , khách hàng bên ngoài)
- Trực tiếp  phụ trách quản trị vận hành hệ thống sao lưu/khôi phục dữ liệu.
- Phụ trách các nền tảng hạ tầng công nghệ phục vụ cho các hoạt động về an toàn dự phòng (DRP).
- Thực hiện các hoạt động tối ưu, cải tiến, tự động hóa dịch vụ hạ tầng công nghệ thông tin cho khách hàng nội bộ/bên ngoài.

 

Job Requirement

* Trình độ học vấn: 

- Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học trong nước hoặc nước ngoài
- Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Toán tin, Điện tử Viễn thông hoặc tương đương

* Kinh nghiệm:

'- Có kinh nghiệm phụ trách trực tiếp quản trị hệ thống máy chủ của một trong các hạng mục sau IBM System P, VMWare, HyperV tối thiểu 05 năm của một đơn vị có quy mô tương đương Ngân hàng MB.
- Có chứng chỉ MCSA, MCSE, IBM Certifies System Administrator - AIX, Linux System Admin Certification, Oracle Certified Administrator - Solaris  là một lợi thế
- Am hiểu kiến trúc hạ tầng hệ thống (kiến trúc kết nối, kiến trúc phân chia tải …)
- Am hiểu sâu hạ tầng lưu trữ, sao lưu khôi phục dữ liệu.
- Có kinh nghiệm vận hành, quản trị  hệ thống trên các nền tảng hạ tầng cloud ( Amazon AWS, Google Cloud, Azure...). 
- Am hiểu sâu một trong các sản phẩm ảo hóa (PowerVM,VMWare, Oracle VM, Hyper-V).

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

  • Tốt
  • Khá
  • Trung bình
  • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.