Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Quản trị Chất lượng Tín dụng - Khối SME

Hội sở

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 3 Years
Salary Negotiable
Industry Banking
Deadline to Apply 09/06/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Giám sát tỷ lệ NPL và chi phí dự phòng của toàn line SME.
 • Quản trị danh mục nợ quá hạn, nợ xấu. Đề xuất giải pháp, phối hợp với các đơn vị liên quan gđể thu hồi các khoản nợ quá hạn.
 • Triển khai các giải pháp để xử lý các khoản vay có tiềm ẩn rủi ro cao/có vi phạm nghiêm trọng.
 • Quản trị danh mục khách hàng bảo lãnh có nguy cơ rủi ro cao.
 • Tư vấn và hướng dẫn ĐVKD triển khai các phương án cơ cấu nợ tuân thủ theo quy định và phù hợp với từng khách hàng cụ thể.
 • Xây dựng và triển khai mô hình cảnh báo sớm đối với danh mục khách hàng SME.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp phù hợp với năng lực và phạm vi công việc.

Job Requirement

 • Cử nhân chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Kiểm toán    
 • Tối thiểu 03 năm lĩnh vực tài chính/ngân hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm Tín dụng, Thẩm định, Quản trị rủi ro                                             
 • TOEIC 500 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương                                                     

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.