Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Quản trị CNTT Tập đoàn (AM) - Khối CNTT

Hội sở

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Software, Banking
Deadline to Apply 31/10/2022
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Đầu mối tác nghiệp trực tiếp với Công ty thành viên liên quan đến hoạt động CNTT Tập đoàn.
 • Chịu trách nhiệm điều phối tác nghiệp nội bộ CNTT MB để triển khai các hoạt động với Công ty thành viên.
 • Quản lý, điều phối dự án cung cấp dịch vụ CNTT hoặc giải pháp hợp tác giữa CNTT - Công ty thành viên.
 • Có vai trò tư vấn, định hướng Level 1 cho các yêu cầu từ Công ty thành viên được phân giao.
 • Chịu trách nhiệm về CLDV của các dịch vụ MB cung cấp cho Công ty thành viên, đảm bảo tiến độ và chất lượng triển khai các hoạt động CNTT.
 • Chịu trách nhiệm kết nối, báo cáo và nắm toàn bộ công việc liên quan đến Công ty thành viên được phân giao.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học (chính quy)
 • Có kinh nghiệm trong quản lý chất lượng dịch vụ CNTT và am hiểu tiêu chuẩn ITIL.
 • Có kinh nghiệm trong hoạt động phát triển hoặc quản lý dự án CNTT là một lợi thế.
 • Có kinh nghiệm, kiến thức về các mảng liên quan tại  Ngân hàng, Tổ chức Tài chính, Tập đoàn và Công ty về CNTT là một lợi thế.

Follow LinkedIn Page cùng MB để cập nhật thông tin tuyển dụng, hướng dẫn quy trình tuyển dụng n và tip phát triển sự nghiệp thành công tại: https://www.linkedin.com/company/mbbank 

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.