Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Quản trị đào tạo (Mảng Ngân hàng thực hành)

Hội sở

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 Years
Salary Competitive
Industry IT - Software, Education /Training, Human Resources
Deadline to Apply 30/09/2022
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Quản lý và vận hành hệ thống ngân hàng thực hành (gồm phần mềm học tập trực tuyến (e-learning), các ứng dụng quản lý lớp học, công cụ số hóa bài giảng) đảm bảo hiệu quả, tuân thủ quy trình, quy định của MB nhằm thực hiện thành công mục tiêu chung của đơn vị.

1. Triển khai các chương trình L&D trên hệ thống học tập trực tuyến

2. Khai thác, phát triển và quản lý hệ thống học tập trực tuyến và các ứng dụng quản trị L&D

3. Quản lý, khai thác các công cụ xây dựng bài giảng trực tuyến

4. Xây dựng, quản lý và hỗ trợ khai thác ngân hàng thực hành (thiết bị, phần mềm/ứng dụng, dữ liệu,…) trong hoạt động đào tạo

5. Tìm kiếm, phát triển đối tác cung cấp các giải pháp e-learning, ứng dụng quản trị L&D, dịch vụ ngân hàng thực hành

6. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp phù hợp với năng lực và phạm vi công việc.

Job Requirement

Tốt nghiệp Cử nhân các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực, ưu tiên chuyên ngành công nghệ thông tin

TOEIC 450 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tổ chức triển khai đào tạo trực tuyến 

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.