Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Quản trị nội bộ CNTT - Khối CNTT

Hội sở

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Software, Banking
Deadline to Apply 30/09/2022
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Phối hợp với các đơn vị nội bộ xây dựng kế hoạch hoạt động nội bộ Khối CNTT (tháng, quý, năm).
 • Quản lý danh mục công việc CNTT  theo dõi, giám sát việc thực thi.
 • Lập báo cáo định kỳ (tuần/tháng/quý...) hoặc đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo và các bên liên quan.
 • Xây dựng, quản lý và định kỳ đánh giá KPI CNTT của Khối liên quan đến mảng được phân giao

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học (chính quy)
 • Có kinh nghiệm/kiến thức về phân tích nghiệp vụ (BA) là một lợi thế.
 • Có kinh nghiệm, kiến thức về các mảng liên quan tại Ngân hàng, Tổ chức Tài chính, Tập đoàn và Công ty về CNTT là một lợi thế.
 • Ưu tiên nếu có kinh nghiệm trong quản lý cung cấp dịch vụ CNTT và am hiểu tiêu chuẩn ITIL.

Follow LinkedIn Page cùng MB để cập nhật thông tin tuyển dụng, hướng dẫn quy trình tuyển dụng n và tip phát triển sự nghiệp thành công tại: https://www.linkedin.com/company/mbbank 

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.