Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Quản trị rủi ro thanh khoản

Hội sở

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 Years
Salary Competitive
Industry Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 30/04/2023
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

Thực hiện công việc xây dựng các quy trình, hướng dẫn được giao đảm bảo đúng chính sách, quy định của MB trong mảng chức năng được giao đảm bảo đúng quy trình, quy định của MB nhằm thực hiện thành công mục tiêu chung của đơn vị.

1. Xây dựng các quy trình, hướng dẫn quản trị rủi ro thị trường, thanh khoản, lãi suất, hướng dẫn các quy định của pháp luật có liên quan đến phạm vi được phân công

2.  Thiết lập các giới hạn/hạn mức quản trị rủi ro thị trường, thanh khoản, lãi suất

3. Đánh giá các rủi ro phát sinh thuộc phạm vi được phân công đối với các sản phẩm, quy trình kinh doanh mới

4. Xây dựng/đề xuất điều chỉnh bộ chỉ tiêu xếp hạng các khách hàng ĐCTC

Job Requirement

1. Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành tài chính ngân hàng, toán kinh tế, kinh tế lượng, quản trị rủi ro

2. TOEIC 450 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương

3. Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị rủi ro, trợ lý tư vấn tài chính

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.