Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên thiết kế Cơ sở dữ liệu - Khối CNTT

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Banking, Finance / Investment, IT - Software, IT - Hardware / Network
Deadline to Apply 30/06/2022
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Tiếp nhận yêu cầu về phân tích, thiết kế hệ thống lưu trữ , khai thác dữ liệu theo yêu cầu phát triển kinh doanh và quản trị của Ngân hàng.
 • Thực hiện khảo sát, phân tích, đánh giá, tư vấn giải pháp cung cấp dữ liệu cho các hệ thống nghiệp vụ của ngân hàng theo tiêu chuẩn, quy định và kiến trúc dữ liệu của ngân hàng
 • Xây dựng tài liệu phân tích và thiết kế dữ liệu hệ thống: Đặc tả yêu cầu dữ liệu, Phân tích và thiết kế giải pháp về dữ liệu (thiết kế mô hình dữ liệu, thiết kế chi tiết CSDL, thiết kế Mapping dữ liệu, . . .)
 • Làm việc với team phát triển để triển khai các dự án và yêu cầu phát triển lên các hệ thống cung cấp và khai thác dữ liệu.

 

Job Requirement

 •  Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học trong nước hoặc nước ngoài
 • Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Toán Tin, hoặc các chuyên ngành tương đương
 • Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Trong đó có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong các Tổ chức tín dụng hoặc Ngân hàng
 • Ngoại ngữ trao đổi, đọc hiểu tiếng Anh tốt
 • Kỹ năng phân tích thiết kế hệ thống phần mềm, Mô hình hóa dữ liệu và thiết kế CSDL, hiểu biết về tiêu chuẩn kiến trúc  IBM Banking datawarehouse model
 • Hiểu biết tốt về các hệ quản trị CSDL như: Oracle, Netteza, DB2, SQL Server, . . .
 • Sử dụng thành thạo ngôn ngữ SQL và các công nghệ khai thác dữ liệu
 • Có kiến thức/ Hiểu biết về nghiệp vụ và các hệ thống thông tin của Ngân hàng
 • Khả năng tư duy, phân tích, tổng hợp tốt, có tinh thần trách nhiệm cao.

Follow LinkedIn Page để cập nhật thông tin, hướng dẫn quy trình tuyển dụng và lời khuyên phát triển sự nghiệp thành công cùng MB tại: https://www.linkedin.com/company/mbbank 

 

 

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.