Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên trực giám sát dịch vụ (OM) - Phòng Vận hành hệ thống CNTT

Hội sở

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences No Experience
Salary Negotiable
Industry IT - Software, IT - Hardware / Network, Banking
Deadline to Apply 10/02/2023
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Job Description

- Trực giám sát dịch vụ CNTT 24x7, làm việc theo ca 8 tiếng/ngày, có trực ca đêm luân phiên
- Vận hành các dịch vụ CNTT theo quy trình, tài liệu hướng dẫn
- Phối hợp với các nhân sự nội bộ trong Khối CNTT, đối tác xử lý các sự cố phát sinh

 

Job Requirement

* Trình độ học vấn:

- Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học trong nước hoặc nước ngoài
- Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Toán tin, Điện tử Viễn thông…
- Chấp nhận ứng viên sắp hoặc mới tốt nghiệp với điều kiện bắt buộc: tốt nghiệp loại Khá trở lên các trường Đại học đã nêu trên.

*Kinh nghiệm:

- Không yêu cầu kinh nghiệm, tuy nhiên các kinh nghiệm sau là lợi thế
- Có kinh nghiệm trực vận hành giám sát Các hệ thống CNTT     
- Có hiểu biết về các hệ điều hành AIX, Windows, Linux
- Có hiểu biết về các ứng dụng tài chính và quy trình vận hành ứng dụng

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

  • Tốt
  • Khá
  • Trung bình
  • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.