Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Cộng tác viên Kiểm thử phần mềm – Khối CNTT

Work Location Ha Noi
Job Level Entry Level
Job Type Freelance
Experiences 1 Years
Salary 6,000,000 - 7,000,000 VND
Industry IT - Software, Banking
Deadline to Apply 30/09/2023
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

  • Insurance
  • Training & Development

Job Description

CTV hỗ trợ Nhân sự chính các nội dung sau:
- Tiếp nhận các yêu cầu kiểm thử các sản phẩm, dịch vụ CNTT.
- Thực hiện tìm hiểu, phân tích và làm rõ yêu cầu.
- Tạo báo cáo kiểm thử, báo cáo lỗi kiểm thử.
- Thực hiện kiểm thử, đánh giá chất lượng sản phẩm

Job Requirement

- Có hiểu biết về hoạt động kiểm thử phần mềm
- Có hiểu biết về Agile/Scrum là lợi thế
- Có kiến thức tổng quan về ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng là lợi thế
- Kỹ năng phân tích tài liệu, yêu cầu, báo cáo, viết tài liệu tốt
- Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt
- Nhanh nhẹn, có khả năng xử lý tình huống tốt. Cẩn thận, trung thực, tin cậy

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

  • Tốt
  • Khá
  • Trung bình
  • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.