Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CV Chính sách rủi ro tín dụng - Khối QTRR

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 2 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/08/2022
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Thiết lập các giới hạn quản trị rủi ro tín dụng, chính sách quản trị rủi ro tín dụng, chính sách tín dụng, chính sách TSBĐ, chính sách lãi suất…;
 • Thực hiện hướng dẫn và cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật, NHNN có liên quan đến cấp tín dụng và đầu tư
 • Điều chỉnh hệ thống phê duyệt tín dụng các cấp
 • Triển khai, thu thập, xử lý các vấn đề quản trị rủi ro tín dụng/đầu tư theo phạm vi phân công.

Job Requirement

 • Cử nhân chuyên ngành Ngân hàng - Tài chính, ưu tiên ứng viên có chứng chỉ FRM/ CFA
 • Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm về tín dụng hoặc tối thiểu 1 năm tại vị trí xây dựng chính sách, quy trình tín dụng/ quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng và tổ chức tài chính
 • TOEIC 450 trở lên hoặc tương đương

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.