Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CV/ CVCC Báo cáo quản trị - Ban Dự án

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 3 - 10 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 30/11/2022
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Thực hiện xây dựng, thiết lập và cung cấp báo cáo thống kê, báo cáo quản trị, cung cấp thông tin Ban lãnh đạo và các đơn vị theo phạm vi được phân giao.
- Triển khai quy hoạch cấu trúc dữ liệu, dữ liệu chủ và dữ liệu tham chiếu trên các hệ thống.
- Xây dựng và quản lý từ điển dữ liệu toàn hàng
- Phối hợp với đơn vị xây dựng ma trận phân quyền truy cập các hệ thống kho dữ liệu của ngân hàng; Hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị trong việc triển khai phân loại bảo mật dữ liệu

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học, ưu tiên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng
- ưu tiên có chứng chỉ hoặc có kinh nghiệm sử dụng thành thạo công cụ truy xuất, biến đổi dữ liệu: SQL, Tableau, Power BI, Oracle

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.