Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CV/CVCC Chính sách quản trị rủi ro tín dụng - Khối Quản trị rủi ro

Hội sở

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 Years
Salary Competitive
Industry Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 29/02/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Thực hiện công việc liên quan đến hoạt động xây dựng chính sách, quy trình rủi ro tín dụng trong mảng chức năng được giao đảm bảo đúng quy trình, quy định của MB nhằm thực hiện thành công mục tiêu chung của đơn vị.

- Thiết lập các giới hạn quản trị rủi ro tín dụng, chính sách quản trị rủi ro tín dụng, chính sách tín dụng, chính sách TSBĐ, chính sách lãi suất…;

- Thực hiện hướng dẫn và cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật, NHNN có liên quan đến cấp tín dụng và đầu tư

- Điều chỉnh hệ thống phê duyệt tín dụng các cấp, đề xuất các Chính sách/quy định về hoạt động phê duyệt tín dụng tại MB phù hợp với thông lệ và thực tế triển khai

- Triển khai, thu thập, xử lý các vấn đề quản trị rủi ro tín dụng/đầu tư theo phạm vi phân công.

- Đánh giá rủi ro đối với sản phẩm, quy trình và thiết kế biện pháp giảm thiểu, giám sát.

- Xây dựng và vận hành các chiến lược giám sát sau, cảnh báo sớm, quản lý hạn mức và TSBĐ với khách hàng.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngân hàng - Tài chính 

- Khuyến khích có chứng chỉ CFA 1/FRM 1

- TOEIC 450 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tín dụng tại các ngân hàng/ tổ chức tín dụng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về quản trị rủi ro tín dụng, xây dựng chính sách quản trị rủi ro.

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.