Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CV/ CVCC Kiểm toán - Ban dự án

Work Location Ha Noi
Job Level Entry Level
Job Type Permanent
Experiences 3 - 10 Years
Salary Negotiable
Industry Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 30/09/2023
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Thực hiện xây dựng khung chương trình kiểm toán/rà soát/đánh giá, xây dựng kế hoạch kiểm toán chi tiết theo phạm vi trách nhiệm được phân công.
 - Tham gia xây dựng hướng dẫn/công cụ kiểm toán, giám sát các hoạt động/đơn vị trong ngân hàng theo phân công; Đề xuất ý kiến kiện toàn các phương pháp, tiêu chuẩn, chuẩn mực, quy định trong hoạt động kiểm toán và hệ thống thông tin kiểm toán.

Job Requirement

- Cử nhân chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, kế toán, kiểm toán.
- Có tối thiểu một trong các bằng cấp, chứng chỉ: CPA/ ACCA/ CIA/ CPIA/ CFA hoặc các chứng chỉ nghề nghiệp khác liên quan đến hoạt động KTNB
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, kế toán, kiểm toán 

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.