Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CV/CVCC Phát triển sản phẩm KHCN - Ban Dự án

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 3 - 10 Years
Salary Negotiable
Industry Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 30/12/2022
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng.
- Lưu ý:
Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp).

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Phụ trách mảng sản phẩm huy động và dịch vụ (bảo hiểm, kiều hối…)

- Xây dựng quy trình, sản phẩm huy động, dịch vụ bán lẻ cho KHCN trên cơ sở nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, nhu cầu và trải nghiệm khách hàng (bao gồm sản phẩm bán chéo tập đoàn)

- Thực hiện kiểm tra, giám sát, tự nhận diện rủi ro; đề xuất cải tiến, chuyển đổi số nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động trong công tác xây dựng và phát triển sản phẩm huy động và dịch vụ KHCN

- Nghiên cứu và triển khai mô hình kinh doanh mới giúp tăng trưởng hiệu quả kinh doanh trong mảng công việc phụ trách

Job Requirement

- Có kinh nghiệm mảng Bancas, Kiều hối là một lợi thế

- Tối thiểu 3 năm làm việc tại các TCTD hoặc các công ty Bảo hiểm, am hiểu nghiệp vụ bảo hiểm, kiều hối, huy động, nhiệt tình, năng động

- Có kỹ năng tiếng anh tốt, chịu được áp lực công việc, khả năng sáng tạo tốt

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.