Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CV/CVCC Quản lý đầu tư & tài chính - Ban Dự án

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 3 - 10 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting and Finance Division, Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/03/2023
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Xây dựng các quy đinh, chính sách, cơ chế liên quan đến quản lý đầu tư và tài chính của Khối CN
- Triển khai và giám sát các hoạt động đầu tư CNTT và quản lý đối tác CNTT của Ngân hàng
- Theo dõi, kiểm soát danh mục đầu tư, hoạt động thanh quyết toán cho đối tác
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh số, hoạch định chiến lược tài chính, PnL phù hợp với mục tiêu kinh doanh tại từng thời kỳ
- Theo dõi, phân tích, đánh giá kết quả kinh doanh, tài chính; thực hiện đối chiếu, lập báo cáo số liệu, kiểm soát doanh thu, chi phí và lợi nhuận của Khối CN
- Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, cải tiến, tối ưu hóa về quản lý đầu tư và tài chính

Job Requirement

- Tốt nghiệp hệ chính quy các trường Đại học/Cao học trở lên
- Có kinh nghiệm theo đúng mô tả công việc là một lợi thế
- Có kinh nghiệm, kiến thức về các mảng liên quan tại Ngân hàng, Tổ chức Tài chính về CNTT là một lợi thế

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.