Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CV/CVCC Quản trị rủi ro hoạt động - Khối Quản trị rủi ro

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/05/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Rà soát, điều chỉnh định kỳ các chính sách, giới hạn kiểm soát, quy định, quy trình, hướng dẫn quản trị rủi ro hoạt động
- Ứng dụng và triển khai 3 công cụ QTRR hoạt động (LDC, RCSA, KRI) tới các đơn vị trên toàn Ngân hàng.
- Xây dựng hồ sơ rủi ro hoạt động định kỳ
- Phân tích, đánh giá và tư vấn giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro hoạt động đối với các quy trình, quy chế, quy định sản phẩm, hướng dẫn, dự án mới … của Ngân hàng
- Phối hợp với các Khối/phòng/ban nghiệp vụ thực hiện kiểm tra, rà soát, phân tích nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý, giải pháp hạn chế rủi ro … đối với những sự kiện rủi ro hoạt động trọng yếu phát sinh 
- Thiết lập báo cáo định kỳ/đột xuất theo quy định của NHNN và/hoặc yêu cầu quản trị của MB 

Job Requirement

- Am hiểu đa dạng về sản phẩm, dịch vụ, các mặt hoạt động của Ngân hàng; các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế về quản trị rủi ro hoạt động
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngân hàng - tài chính/Kinh tế hoặc các lĩnh vực có liên quan.
- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm trực tiếp làm hoặc tham gia các dự án tư vấn về quản trị rủi ro hoạt động của Ngân hàng/Doanh nghiệp.
- Ngoại ngữ: TOIEC tối thiểu 700 (hoặc các chứng chỉ khác tương đương)

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.