Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CV/CVCC Quản trị rủi ro thị trường

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 2 - 7 Years
Salary Negotiable
Industry Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 01/07/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của MB. Vui lòng tải mẫu tại đây
- Chọn nút NỘP ĐƠN bên trên để ứng tuyển.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của MB (theo định dạng excel)

- Lưu ý:
+ Ngân hàng chỉ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia các vòng tuyển chọn.
+ Tùy theo chất lượng hồ sơ ứng tuyển và ưu tiên các ứng viên ứng tuyển sớm, Ngân hàng có thể bố trí phỏng vấn và kết thúc tuyển dụng bất cứ thời điểm nào.
+ Hãy theo dõi LinkedIn Page MBBank để cập nhật thông tin về Ngân hàng, giúp ứng viên ứng tuyển hiệu quả tại đây

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Thực hiện giám sát các rủi ro thị trường, thanh khoản và lãi suất sổ ngân hàng; đề xuất phương án phòng ngừa/giảm thiểu rủi ro phát sinh

2. Quản lý hệ thống phần mềm giám sát rủi ro, thực hiện đo lường và phân tích rủi ro, đưa ra các cảnh báo kịp thời.

3. Thực hiện các báo cáo định kỳ/đột xuất theo quy định của Ngân hàng nhà nước và/hoặc yêu cầu quản trị của MB về thực trạng các loại rủi ro thuộc phạm vi quản lý, đề xuất kế hoạch, phương án xử lý nhằm phòng ngừa/giảm thiểu rủi ro và giám sát tình hình thực hiện của MB.

4. Xử lý các yêu cầu cung cấp thông tin về đánh giá rủi ro đối với các đối tác Định chế tài chính.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: tài chính ngân hàng, toán kinh tế, kinh tế lượng, quản trị rủi ro

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị rủi ro, trợ lý tư vấn tài chính, kinh doanh liên ngân hàng (Treasury)

- Có khả năng sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu: SQL (bắt buộc), VBA, Python, PowerBI (khuyến khích)

People also viewed

Survey

Mức độ hấp dẫn của MB đối với các bạn sinh viên

 • Tốt
 • Khá
 • Trung bình
 • Yếu

MB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.